Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2013

pneumonia
5217 37bf 420
Reposted frombyheart byheart viaexistential-puke existential-puke

April 29 2013

pneumonia
1617 9f52 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
pneumonia
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Spięty, Lao Che
Reposted fromrysia rysia viaexistential-puke existential-puke
pneumonia
3952 caee 420
pneumonia
ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja viaexistential-puke existential-puke
pneumonia
2605 9ec3 420
Reposted fromzorza zorza viaexistential-puke existential-puke
pneumonia
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viamikaneko mikaneko
pneumonia
8661 ac81 420
pneumonia
Pewnie jeszcze nie przywykłem do świata. Zdaje mi się jakoś, że nie jest prawdziwy. Że ludzie dookoła nie są prawdziwi. Miejsca też nie.
— H. Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommikaneko mikaneko viacudbezpowiek cudbezpowiek
pneumonia
9906 e439 420
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
pneumonia
kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. zmieniłam się. zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla Ciebie.
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viacudbezpowiek cudbezpowiek
pneumonia
pneumonia
9282 3e63 420
Reposted fromstylte stylte viarzeczyploche rzeczyploche
pneumonia
pneumonia
7213 6d91 420
pneumonia
9690 2a69 420
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup
pneumonia
8168 0249 420
Reposted fromhajskul hajskul viaLauderdak Lauderdak
pneumonia
3795 17d1 420
Reposted fromstylte stylte viaLauderdak Lauderdak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl